Pistol

Vi skyder med pistol, både indendørs i Amagerhallen og udendørs på Københavns Skyttecenter på Kalvebod.

Der skydes med forskellige kalibrer, så der er lidt for en hver smag og temperament.

Der skydes dog kun med kaliber 22 i Amagerhallen.

For pistolskydningen gælder det, at man kan skyde med almindelige standardpistoler, eller også kan man dyrke præcisionen lidt mere og skyde med mere sportsprægede finpistoler.


Riffel

Udendørs på Kalvebod er der mulighed for, at skyde med riffel kaliber 22 og kaliber 6,5x55. I Amagerhallen, skydes der med kaliber 22

Foreningen har våben, som kan lånes på skydebanerne. Hvis man bliver bidt af skydningen, kan man eje sit eget våben.

Der er stram lovgivning på området og hvis man anskaffer sit eget våben, kræver det medlemskab af foreningen og de første 2 år, skal våbnet opbevares i en lukket boks i foreningen, når man ikke bruger det.

Desuden skal man være aktivt skydende. Senere kan man få sit våben med hjem mod, at det opbevares i et af politiet godkendt våbenskab.

Dette kan du læse meget mere om herunder, eller på De Danske Skytteforeningers hjemmeside. Du kan også læse Våbenloven, under "Links om våben".


Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte, under De Danske Skytteforeninger:

Sikkerhedsbestemmelser for skydning, under De Danske Skytteforeninger: